ProductMAX - produse naturale pentru întreaga familie cu livrare În România
Alege-ți orașul
Selectați orașul din lista derulantă.
24/7/365

Termeni de utilizare

Acest Acord definește condițiile de utilizare de către Utilizatori a materialelor și serviciilor site-ului (în continuare - „Site”).

Utilizatori - persoane fizice (inclusiv reprezentanți ai persoanelor juridice) care au capacitatea de a se familiariza vizual cu informațiile postate pe site.

Administrarea site-ului este titularul drepturilor de autor al site-ului.

 1. Termeni generali
  1. Utilizarea materialelor și serviciilor site-ului este guvernată de normele legislației actuale ale țării: România.
  2. Acest acord este o ofertă publică. Prin accesarea materialelor Site-ului, se consideră că utilizatorul a aderat la acest Acord.
  3. Atunci când utilizați resursele Site-ului care necesită furnizarea de date cu caracter personal, este necesar să înregistrați Utilizatorul pe Site. Acțiunile de înregistrare se efectuează în conformitate cu legea aplicabilă.
  4. Administrația site-ului are dreptul de a modifica în mod unilateral termenii prezentului acord în orice moment. Astfel de modificări intră în vigoare după 3 (Trei) zile de la data postării noii versiuni a Acordului pe site. Dacă Utilizatorul nu este de acord cu modificările făcute, este obligat să refuze accesul la Site, să nu mai folosească materialele și serviciile Site-ului.
  5. Administrația site-ului poate configura utilizatorilor distribuirea informațiilor legate de comenzi, programele de lucru la birou, promoții în curs și alte informații necesare. Buletinul informativ se realizează prin intermediul mesajelor sms, push sau e-mail. Informațiile de contact necesare sunt furnizate de Utilizator în timpul înregistrării.

 2. Alte conditii
  1. Toate disputele posibile care decurg din sau legate de prezentul acord vor fi soluționate în conformitate cu legislația actuală a țării: România.
  2. Nimic din Acord nu poate fi înțeles ca stabilirea între Utilizator și Administrația Site-ului a relațiilor de agenție, a relațiilor de parteneriat, a relațiilor de activitate comună, a relațiilor personale de muncă sau a oricăror alte relații care nu sunt prevăzute în mod expres de Acord.
  3. Recunoașterea de către instanță a oricărei dispoziții a Acordului ca nevalidă sau care nu este supusă executării nu implică invaliditatea altor dispoziții ale Acordului.
  4. Inacțiunea din partea Administrației Site-ului în cazul încălcării de către oricare dintre Utilizatori a prevederilor Acordului nu privește Administrația Site-ului dreptul de a întreprinde acțiuni adecvate ulterioare în apărarea intereselor lor și protecția drepturilor de autor pentru materialele din Site-ul protejat în conformitate cu legislația.

Utilizatorul confirmă că este familiarizat cu toate clauzele acestui Acord și le acceptă necondiționat.